free html hit counter
 
Borsa.hu fooldal
KirakatHímtagKultúrtrippTárgyPúderÍz-iGalériák / Videók

Művészi vezeklések

Borsa         Címkék: aspektusok, bűn, bűnhődés, kultúra, művészet 0 hozzászólás

Az első emberpár csúfos bukása a mai napig kísért bennünket, a bűn és bűnhődés kettőse az egyik legkedveltebb témája a művészeteknek. Nem véletlenül.

A nyugati kultúrában a bűn fogalma összeforrt a bűnhődéssel, bármit is kövessen el az ember, akár isteni, akár társadalmi, akár morális törvények ellen vét, a büntetés az egyetlen megoldás a bűnre. A nyugati vonalat azért fontos kiemelni, mert már magáról a bűnről kultúránként eltérő szemléletek uralkodnak, így természetesen a büntetés is más és más formában nyilvánul meg. De kultúrán belül is eltérőek a szempontok; a "megtorlás" történhet jogi, erkölcsi és vallási kategóriák szerint, és ezen belül is a művészetek szinte kizárólag a bűn filozófiai-erkölcsi fogalmaira fókuszálnak.

A mai liberális közfelfogás szerint az ember eredendően jó, és ha tévúton jár, az egyedül a környezeti hatások eredménye, de nem is kell nagyon messzire visszatekinteni a történelemben ahhoz, hogy ennek gyökeresen más felfogását tapasztaljuk. Vallási értelemben ugyanis az ember eredendően bűnös, mikor az első emberpár, Ádám és Éva engedett a kísértésnek, akkor bűnbeesésükkel az egész emberiség fejére az univerzális vezeklés szükségszerűségét hozták, és ettől a pillanattól vált értelmezhető kategóriává maga bűn is. Ádám és Éva képi ábrázolása az egyik leggyakoribb téma a képzőművészetekben, Jan van Eycktól Dürerig Lucas Cranach-tól Chagallig megtalálhatjuk az első bűnbeesés vizuális megjelenítését.

http://sobrefrancia.com
Chagall: Ádám és Éva kiűzetése a Paradicsomból

Persze nem minden bűn egyenértékű, vannak kisebb és vannak nagyobb bűnök, vannak bocsánatos bűnök, és vannak halálos bűnök. Csak az Ószövetségben több mint 20 kifejezést találhatunk a vétségekre, ez pont azt szolgálja, hogy el lehessen egymástól különíteni őket; a leggyakoribbak a chet (khate), pesa, avón, ásám, ámál, ávál, ávár, rá, rásá, máál, bágád és a ságág. Az egyszerűség nevében mára ez a kör nagyjából 4-5 fogalmi árnyalatra szűkült.

A halálos bűnök után a legerősebb bűnök mindenképpen a hét főbűnnel - kevélység, fösvénység, bujaság, harag, torkosság, irigység, restség - kapcsolatosak, ezek lényege, hogy olyan, melyek maguk a bűnök szaporodását segítik elő, mert belőlük más bűnök, és más víciumok - rossz tulajdonságok, szokások - származhatnak. A művészettörténet egyik legvitatottabb alakjának, Hieronymus Boschnak van erről a témáról egy igen érzékletes festménye, amely telis-tele van bonyolult szimbólumokkal, középen a hét főbűn illusztrációja, a sarkokban pedig a négy "végső dolog" látható, vagyis a halál, ítélet, pokol és mennyország.

http://en.wikimedia.org
Hieronymus Bosch: A hét főbűn és a négy utolsó dolog (részlet)

De ahogyan a főbűnök, úgy az első gyilkosság témája is izgatta a művészetet (Bertram von Minden, Tiziano, Chagall, José Vergara), itt már átlépjük a vallási kategóriákat, és az erkölcs és a jog témaköre is becsúszik a képbe. Káin és Ábel sztorija ad létjogosultságot a mai értelemben vett igazságszolgáltatásnak, riasztó szimbóluma ez az emberi szabadság határtalanságának, és annak a félelmetes bűnevolúciónak, amely egyetlen generáció alatt az "almától" a gyilkosságig fajult.

A bibliai vonal bűnelemzését hosszan lehetne még folytatni, de térjünk most át egy kicsit az erkölcsi oldalra. Ez talán a legkérdésesebb aspektus, hiszen már magának az erkölcs fogalmának a meghatározása ellentmondásokba ütközik. A mai köznyelvi szóhasználatban a magatartásunkat befolyásoló, általunk - vagy a társadalom által - helyesnek tartott, olyan szabályok összességét értjük erkölcs, morál alatt, amelyek túlmutatnak a jog és az egyéb írott szabályok - vallás - keretein. Más megfogalmazás szerint az erkölcs azon elvek összessége, melyek a helyes és helytelen, a társadalmi jó és rossz megkülönböztetését segítik a cselekvés szintjén.

www.gnosis.art.pl
Tiziano: Káin és Ábel

Az erkölcsi alapokból kiindulva a bűn legnagyobb büntetése a bűntudat vagy divatosabban lelkiismeret-furdalás, Sigmund Freud azt mondja erre, hogy a bűntudat valójában neurózis, és ettől mindenképpen meg kell szabadulni, különben az ember beleőrül. Vegyük kézenfekvő irodalmi példának Dosztojevszkij - aki a téma nagy szakértője volt - Bűn és bűnhődését; Raszkolnyikov lassú és kínkeserves vergődése tulajdonképpen maga a regény témája, a bűntudat felemészti a főhőst, pont ahogy Freud is mondja.

De idézhetünk magyar vonalról is; Arany János Ágnes asszony című balladájánál keresnünk sem kell jobbat. A lassú felvezetés, a szörnyű gyanú és Ágnes asszony lelki összeomlása gyönyörűen bomlik ki a műben, a nő, aki képtelen elszámolni lelkiismeretével lassan, de biztosan belebolondul a helyzetbe. Talán az összes büntetés közül ez a legszörnyűbb, amely a legszörnyűbb bűnökre válasz, mintha a jog helyett valami univerzális törvényszék ítélne a bűnös lélek felett.

http://mek.niif.hu
Arany János, Székely Bertalan: Ágnes asszony

A lelkiismeret legnagyobb filozófusa, John Henry Newman volt, aki a XIX. században élt, és azt vallotta, hogy senki nem tudja meggyőzni arról, hogy a lelkiismeretének hangjai nem valakitől erednek. Vagyis visszajutunk a vallási vonalra, hogy tudniillik az erkölcsi kérdések valójában Istentől származnak, a vallás és az erkölcs tehát közös tőről fakad. Egy osztrák pszichiáter, Viktor Frankl igazán frappánsan fogalmazta meg, hogy a lelkiismeret olyan a lélek felszínén, mint a test felszínén a köldök, tehát valakivel való eredő kapcsolatra utal. Mindenesetre ezen érdemes elgondolkodni.

A bűnkérdés jogi szempontját először Rousseau öntötte filozófiailag korrekt köntösbe, ő írta le, hogy a bűn többé már nem etikai, vagy morális, szubjektív kategória, hanem nagyon is objektív, közmegegyezésen alapuló jogi problematika. Mindenesetre itt is érvényesül a fogalmi kettős, miszerint a bűnre az egyetlen megoldás maga a büntetés, bűnhődés, legyen az bármilyen típusú.LÉGY TRENDI!

Abercrombie@Fitch, Hollister, Stance, Oakley márkák webáruháza

Ilyenek vagyunk

Egy leopárd mintás sállal is hazavághatjuk az amúgy egészen előnyös szerkónkat. Az utcán láttuk.

Álmoskönyv: megmondjuk mit jelent az álmod

ABC sorrend »

Megszületett...

A zeneiparnak új hercegnője lett: Beyonce és Jay-Z hétvégén világra jött kislányát máris mindenki imádja.Add a startlaphoz
evomedia
Médiafigyelő - IMEDIA médiafigyelés