free html hit counter
 
Borsa.hu fooldal
KirakatHímtagKultúrtrippTárgyPúderÍz-iGalériák / Videók

Álmoskönyv

Keresett kifejezés:   

A kifejezésre 23 találat van a Borsa.hu oldalon

A-Á  B  C  D  E-É  F  G  H  I-Í  J  K  L  M  N  O-Ó-Ö-Ő  P  Q  R  S  T  U-Ú-Ü-Ű  V  W  X  Y  Z 

Ibolya

Minden magyarázat szerint szerencse a szerelemben.

Ibrik

Jó hír egy távol levő férfiról, aki többet gondol ránk, mint azt hinnénk. Ibrikből szegényes eledelt enni: jegyzi szomorúságoknak elmúlását, mindennek jóváfordulását. Törött ibrik - Kerner szerint is - fájdalmas szerelem.

Idegen

férfi: nagy rokonság. Idegen nő: veszedelem, némelyek szerint haláleset. Idegen gyermek: betegség. Idegen, aki volna borbély: házastársak között elválást, jegyesek között civódást jegyez. Idegen, aki volna hajcsár: marhavészt hoz. Idegen, aki volna vándorkatona: asszony álmában váratlan szerelmeskedést mutat. Idegen; fekete gubás ember: semmire sem jó. Idegen zsidó: nagy szerencse; betegnek: változás.

Ifjú

Öregnek: örömteli nap; betegnek: egészség; asszonynak: hónapszám; ifjúnak: harag; leánynak: bánat; útonjárónak: szép szerencse; mindenkinek: ambó. (1833.)

Kerner szerint: ifjú, aki jönne mezítláb és hajadonfővel; szomorúságunkban vigasztalást hoz, de gazdagnak szegénységet is mutat. Ifjú szamárháton: szép időjárás. Ifjú zöld ággal: jó termés. Bús ifjú: messzi utazás.

A különös álmokból: ifjúval hálni, akinek arcát nem láthatjuk: asszonynak jegyez boldogtalan emlékeket. Szakállas ifjú: ijedtség. Törpe ifjú: boldogtalanság. Ifjú, kinek volna fehér haja: leánynak hosszú mátkaságot mutat.

Szent György napján az ifjú: jó esztendő jelképe.

Iga

Nőtlennek: házasság; nősnek: nyugodalom.

1756-os könyv szerint: örök iga: asszonynak igen mulatságos.

Ihatatlan

ital: gonosz, betegség.

Ikra

Pénz.

Vízöntő havában: nagy ebéd.

Ikrek

(ha tieid): változatosságot jegyeznek szerelmedben; ha másé: kellemetlenséget egy nő miatt. Ikreket szülni: gond, szegénység, rossz időjárás, rendszerint árvíz. Ikreket látni a lenyugvó napban vagy a felkelő holdban: szerencsétlen utazás. Ikrek (lányok): veszedelmek.

Kerner szerint: ikertestvéreket látni: jegyez uzsorát.

Ikrek havában ikrekkel álmodni: beteges állapot.

A különös álmokból: ikreket szülni, amely ikrek volnának összenőve: terméketlenség jegyei.

Ima

Jó vigasz. Imádkozó lány: jó remény.

Inas

Kis kellemetlenség.

Indóház

Szégyenletes helyzet.

Ing

Fehér: nyereség; szennyes: betegség.

Kerner szerint: tarka ing: meglepő látogatót jegyez. Fehér ing: találkozót mutat, amely találkozásra régen várunk. Levetni inget: szegénység. Felvenni: vidámság. Inget mosni: pompás híradás. Inggallér: hiábavaló terv. Inggomb: megzavart szerelem. Többféle inggomb: pletykaság. Elveszett inggomb: nyereség a kártyán. Inggombot varrni: civakodás egy idegen miatt. Betegnek inget váltani: javulás jegye. Szennyes inget felvenni: temetés. Hálóing: tarkabarkaság. - R. M. szerint: inget vasalni: eljegyzést mutat. - Saját jegyzeteimben: női ing, amelyet elveszítettek, jegyez egy új szerelmet.

Ingadozni

valamely magasságban: betegséget mutat.

Ingaóra

Fáradságos nap jele.

Ingovány

Mindig veszélyes.

Inni

pohárból: jó társaság, amely hasznodra válik.

Kerner szerint: vizet inni: egészséges; törött edényből: ügyetlenség; forrásból: gyógyulás; tócsából: szegénység. Állott víz: hideglelés.

A különös álmokból: megitattatni egy asszonytól, de nem kezétől, sem ajkától: nagy fájdalom, elválás, szenvedés jegye, amely egy asszony hűtlensége miatt ér. - Nagyböjtben hideg vizet inni: szeles időjárás. Molnárnak: jó vásár. (1833.)

Irha

Haszon.

Ismerkedés

Asszonynak férfival: nagy gond. Özvegyasszonnyal férfinak: váltakozó szerencse; leánnyal: jó szerencse.

Ispán

Munkát jegyez.

1799-es könyv szerint: botosispán: rossz időjárás. Öreg ispán: hosszú tél.

Istálló

Kerner szerint: mindenre jó. Istállóban élni és házasodni: jó jegy. Istállóban gyermeket szülni: megtiszteltetés.

1 2

Ilyenek vagyunk

Egy leopárd mintás sállal is hazavághatjuk az amúgy egészen előnyös szerkónkat. Az utcán láttuk.

Detektív-képző

Ha szeretnénk kideríteni férjünk megcsal-e, jelentkezzünk a Harriet Bond detektív-képző iskolába.